Zapal świecę
dla pokoju w Syrii

Zapal świecę
  • EN
  • FR
  • ES
  • DE
  • IT
  • PL
  • AR

Papież Franciszek i syryjskie dzieci proszą o pokój

Papież Franciszek i syryjskie dzieci proszą o pokój “Umiłowaną Syrię dręczy wojna trwająca już od ośmiu lat… W tym czasie chciałbym uczynić moją nadzieję dzieci z Syrii… Niech te płomienie nadziei rozproszą ciemność wojny” – tymi słowy oraz symbolicznym gestem zapalenia świecy Papież Franciszek wezwał do wprowadzenia pokoju i pojednania w doświadczanym wojną kraju.

Aby otworzyć szeroko drzwi dla pokoju, chcielibyśmy zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie do pomocy Chrześcijanom, by mogli pozostać w Syrii i świadczyć o Bożym Miłosierdziu, przebaczeniu i pojednaniu.

Przyłącz się

To już ósmy rok wojny w Syrii (15 marca 2011 r.), wojny, która pozostawiła setki tysięcy osób zabitych i miliony wewnętrznie przesiedlonych lub żyjących jako uchodźcy w sąsiednich krajach. Całe miasta leżą w pyle i gruzach.

Najbardziej cierpią najsłabsi: DZIECI. Zbyt wiele z nich zostało osieroconych, rannych i w traumie – stracone pokolenie.

Ojciec Święty wspiera naszą inicjatywę!

Na początku Adwentu, w dniu 2 grudnia, w czasie modlitwy Anioł Pański, w południe na placu św. Piotra w Rzymie, papież Franciszek zapalił świecę dla pokoju i pojednania w Syrii, targanej wojną. Wojna w Syrii trwa już dłużej niż druga wojna światowa. Po zapaleniu świecy Ojciec Święty wyraził swoje poparcie dla akcji „Świeca dla pokoju w Syrii” i tym samym zainaugurował adwentową kampanię papieskiej organizacji charytatywnej Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP), która ma na celu uwrażliwić na sytuację Chrześcijan cierpiących w Syrii oraz przynieść im konretne wsparcie. Zapalając świecę, udekorowaną zdjęciami cierpiących dzieci i sprowadzoną z Damaszku, Papież powiedział: „Oby ten płomień nadziei i wile płomieni nadziei rozproszyły ciemność wojny”. Świadomy, że tylko Boże Miłosierdzie może przywrócić pokój i stabilność, uleczyć rany i pojednać wrogów, Ojciec Święty wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, aby stali się narzędziami pokoju. „Módlmy się i pomagajmy chrześcijanom, aby pozostali w Syrii i na Bliskim Wschodzie jako świadkowie miłosierdzia, przebaczenia i pojednania”.

“Niech te płomienie nadziei rozpraszają ciemność wojny! Módlmy się i pomagajmy chrześcijanom, aby pozostali w Syrii i na Bliskim Wschodzie jako świadkowie miłosierdzia, przebaczenia i pojednania.”

Papież Franciszek

Anioł Pański, 02 Grudnia 2018

Godzina dla pokoju

Kampania „Świece dla pokoju” rozpoczęła się w Syrii pod koniec listopada. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) wraz z lokalnymi wspólnotami chrześcijańskimi zaprosiła dzieci w wieku szkolnym z całego kraju do przekazania światu swojego pragnienia pokoju. Syryjskie szkoły chrześcijańskie i inne instytucje przeznaczyły jedną godzinę, aby pod nadzorem nauczycieli lub wolontariuszy, umożliwić dzieciom, zjednoczonym we współpracy, by ich wspólny głos był mocniejszy, wyrażenie pragnienia pokoju, pojednania i szacunku poprzez rysowanie i pisanie modlitw na kartonowej osłonie świec. Udekorowane w ten sposób osłony świec będą następnie przekazane za pośrednictwem biur narodowych PKwP dobroczyńcom, z prośbą o modlitwę o pokój w Syrii. W dniach 24-25 listopada dzieci zgromadziły się wokół kościołów na procesje, przedstawienia teatralne, pieśni i tańce, aby wyrazić pragnienie pokoju. W inicjatywie wzięło udział ponad 50.000 dzieci różnych religii z kilku syryjskich miast najbardziej dotkniętych wojną, w tym Aleppo, Damaszku, Homs, Marmarity, Hassake, Tartus i Lattakii.

Czytaj więcej

Główna świeca przekazana Ojcu Świętemu powstała podczas uroczystości w Damaszku i została ozdobiona zdjęciami syryjskich dzieci, które są głównych ofiarami trwającego nadal konfliktu.

„Adwent jest czasem nadziei” – powiedział papież Franciszek – „dlatego przyłączając się do inicjatywy Pomocy Kościołowi w Potrzebie, zapalę teraz tę świecę. W Syrii jest tak wiele dzieci, które robią to samo.” Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do tej akcji, do bycia głosem pozbawionych prawa głosu. Dołóżmy wszelkich starań, aby przynieść pokój Bliskimu Wschodowi, który jest kolebką Chrześcijaństwa.

Uroczystości dla pokoju

Papieskie wezwanie do pokoju

i Konferencja na rzecz pokoju

Aby zwrócić uwagę polityków na fakt, że dzieci są pierwszymi ofiarami wojny, Pomoc Kościołowi w Potrzebie we współpracy z polską ambasadą przy Stolicy Apostolskiej zorganizowała w poniedziałek, 3 grudnia, konferencję dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Watykanie. W czasie konferencji swoimi doświadczeniami z pracy w terenie dzielili się świadkowie, którzy niosą doraźną pomoc humanitarną jak też pomagają w odbudowie. Mocnym momentem konferencji był Skype telemost łączący reprezentatywną grupę chrześcijańskie dzieci z Aleppo, z Syrii, które zaśpiewały pieśń oraz modliły się o pokój zapalając świece we wspólnie z ambasadorami w sercu Europy.

Czytaj więcej

Dołącz do nas!

Poprzez tę kampanię Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) proponuje uwrażliwienie na temat realiów, z jakimi stykają się każdego dnia i w jakich życją dzieci w Syrii. PKwP ma nadzieję wzbudzić zainteresowanie, troskę, współczucie i solidarność na całym świecie oraz w Kościele powszechnym. Dla wielu pokój wydaje się niemożliwy, ale nie dla Boga. Aby szeroko otworzyć drzwi pokoju, chcielibyśmy na początku Adwentu zaprosić wszystkich do zaufania Bożemu Miłosierdziu i do wołania o pokój w Syrii. Powierzamy Syrię i cały świat „Cudownemu Doradcy, Bogu Mocnemu, Wiecznemu Ojcu, Księciowi Pokoju”: Maranatha!

Share This Page, Choose Your Platform!